ေတာင္နဝင္းေရေလွာင္တမံ ၿပိဳက်သည္ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင္႔ တမံေပၚသို႔ ၿမိဳ႕ခံေထာင္ခ်ီလာေရာက္ေန

ေတာင္နဝင္းေရေလွာင္တမံ ၿပိဳက်သည္ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင္႔ တမံေပၚသို႔ ၿမိဳ႕ခံေထာင္ခ်ီလာေရာက္ေန

ေတာင္နဝင္းေရေလွာင္တမံ ၿပိဳက်သည္ဆိုသည့္ေကာလဟာလေၾကာင့္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕အတြင္းေျပးလႊားေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တမံေပၚသို႔ၿမိဳ႕ခံေထာင္ခ်ီလာေရာက္ေန

ေတာင္နဝင္းေရေလွာင္တမံ ၿပိဳက်သည္ဆိုသည့္ ေကာလဟာလေၾကာင့္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕အတြင္း ေျပးလႊားေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တမံေပၚသို႔ ၿမိဳ႕ခံေထာင္ခ်ီလာေရာက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသတင္းမွားျဖစ္ပြားသြားမႈမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန႔္ကျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚေစ်းမ်ားအတြင္း ဆိုင္ခန္းမ်ားပိတ္ျခင္း ပစၥည္းေ႐ြ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္လည္း ပ်က္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းမ်ားေရွ႕တြင္လည္း မိဘမ်ား လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီးလမ္းေပၚတြင္ သြားလာမႈမ်ား ရႈပ္ေထြးသြားခဲ့ေၾကာင္းၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။

“အခုမနက္မွာ ကြၽန္မတို႔က ဆည္အေၾကာင္းအစည္းအေဝး လုပ္မို႔ျပင္ေနတုန္းမွာ ဆည္ႀကီးက်ိဳးၿပီဆိုၿပီးေျပးလႊားေနၾကေတာ့ စိုုးရိမ္ၿပီး ဆည္ေပၚကို အခုလာၾကည့္တာပါ ဘာတာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ဆည္အိုႀကီးကို အျမန္ဆုံး တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈနဲ႔တစ္ခုခုလုပ္သင့္ ေျပာသင့္ၿပီ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာ့မယ္ က်ီးလန႔္စာစားျဖစ္ေနရတယ္”ဟု ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ NLD မွ EC ေဒၚျမင့္ျမင့္ေလးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆည္ၿပိဳသည္ဟု ေကာလဟာလအား လူသုံးဦးက ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေအာ္ဟစ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆည္ေပၚသို႔ လာေရာက္ၾကည့္သူၿမိဳ႕ခံေထာင္ခ်ီေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments are closed.