ကေလးမ်ား အသက္ကို ႏႈတ္ယူႏိုင္သည့္ သတိမထားမိေသာ အႏၲရာယ္မ်ား

ကေလးမ်ား အသက္ကို ႏႈတ္ယူႏိုင္သည့္ သတိမထားမိေသာ အႏၲရာယ္မ်ား

ကေလးမ်ား အသက္ကို ႏႈတ္ယူႏိုင္သည့္ သတိမထားမိေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ား By Naing Ayar မိဘေတြအေနနဲ႔ မိမိ အိမ္ထဲမွာရွိတဲ႔ မည္သည့္အရာအခ်ိဴ႕ မည္သည့္အျပဳအမူအခ်ိဴ႔ ကမိမိ ၏ ရင္ေသြးေတြ ရဲ႔ အသက္ အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ သည္ ကို မည္မွ် သိထားၿပီး ပါသလဲ။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ေတာ့ ေရေႏြးအိုး ဆီပူအိုး ဓါတ္ႀကိဳး ဖန္ခြက္ အစရွိသည္တို႔ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ သိထားတတ္ၾကသည္။ ေအာက္ပါ အရာမ်ားကလည္း သတိ မထားမိပါလွ်င္ ကေလး အသက္ကို အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္သည့္ အတြက္ ေဝမွ် ေပးလိုက္ပါသည္။

1. ေရခ်ိဴးကန္၊ ေရပံုး၊ ငါးေမြးကန္

ေရရွိေနေသာ မည္သည့္ပံုး၊ ကန္ ျမန္မာျပည္တြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ မည္မွ် ပင္ ေရ နည္းသည္ ျဖစ္ေစ ကေလး ေတြ အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကီးမားသည္ ကေလးမ်ား သည္ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိသည္။ ေရကိုထိေတြ႕ရတာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကသည္။သူတို႔ေလးေတြသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ေရနည္းသည္ ျဖစ္ေစ ေရတိမ္သည္ၿဖစ္ေစ ေရသည္ အသက္ အႏၲရာယ္ အလြန္ မ်ားသည္။ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေရခ်ိဴးေပးသည့္ အခါပင္ျဖစ္ေစ ေရျဖင့္ေပးေဆာ့ထားသည္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ။ ကေလးအႀကီးမ်ား ရွိေနသည္ပင္ ျဖစ္ေစ လံုးဝ မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံသင့္ေပ။ ခဏေလးဆိုသည္ အခ်ိန္ အတိုင္းတာ သည္ လည္း ကေလး အသက္ကို နႈတ္ယူ သြားႏိုင္သည္။ သာဓက မ်ား စြာ ရွိပါသည္။ မေပါ့သင့္ပါ။မိဘေတြ အေနျဖင့္ ေရရွိတတ္သည့္ ပံုး ေရကန္ အစရွိသည္တို႔ကို လည္း စိစစ္၍ ကေလး မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ ဖံုးပိတ္ ထားသင့္သည္။ ေရအႏၲရာယ္ အသိကိုလည္း အက်င့္ျဖင့္ေအာင္ က်င့္သံုးသင့္သည္။

2. လွ်ပ္စစ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား။

ပလပ္ေပါက္ ပလပ္ႀကိဳး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကေလးျဖင့္ မထိေတြ႕ေအာင္ ကာကြယ္ ထားႏိုင္လ်င္ အေကာင္းဆံုးပါ။ကေလးမ်ားသည္ စူးစမ္းသည္။ အထူးသျဖင့္ ေလးဖက္ေထာက္ အရြယ္ ေလးေတြ ပလပ္ေပါက္ကို လက္ျဖင့္ ထိုးတတ္သည္။ စာေရးသူ ငယ္ငယ္ ကဆိုလ်င္ ပလပ္ေပါက္ကို တုတ္ျဖင့္ ထိုးဖူးသည္။ ေရစိုေန၍ ဓါတ္လိုက္ဖူးသည္။ ေသး ျဖင့္ ပန္းဖူးသည္။ ဓါတ္လိုက္ဖူးသည္။ ကံေကာင္း၍ အသက္မေသခဲ႔ေပ။ပန္ကာ ဒလက္ကို လက္ျဖင့္ ဖမ္း ဖူးသည္။ စာေရးသူ ညီမတစ္ေယာက္ဆိုလ်င္ ပန္ကာထဲ ဆံပင္ဝင္သြားဖူးသည္။ထိုကဲ႔သို႔ အရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ နားမလည္ႏိ္ုင္ေသးသည့္ အရြယ္မ်ား အတြက္ ပလပ္ေပါက္မ်ားအား တိတ္ျဖင့္ ပိတ္ျခင္း။ ဓါတ္ႀကိဳး ပန္ကာတို႔အား သတိထားျခင္း။နားလည္ႏိုင္သည္ အရြယ္မ်ားဆို ဓါတ္ပံု ဗီဒီယို အစရွိသည္တို႔ ျပ၍ ရွင္း ျပျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖင့္ ကာကြယ္ေစခ်င္သည္။

3. ဗီဒို၊ စာအုပ္စင္၊ ပစၥည္းတင္စင္

ကေလးမ်ားသည္ စြန္႔စား ေဆာ့ကစားရတာႀကိဳက္သည္။ စင္ မ်ားသည္ ကေလးမ်ား အႀကိဳက္ တြယ္အတတ္ဆံုးအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ လဲက် က်ိဴးၾက အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ခိုင္ခံ့ေသာ ေအာက္ေျခခိုင္ေသာ စင္မ်ား ျပဳျပင္ ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ခန္း ေနသူပဲျဖစ္ျဖစ္ အထပ္ျမင့္တြင္ေနသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သတိထားသင့္သည္႔ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ျပတင္းေပါက္ ျဖစ္သည္။ျပတင္းေပါက္နားတြင္ ခံုမ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ စူးစမ္းလို၍ တတ္ၾကည့္ရင္း ျပဳတ္ၾကသည့္ အသက္အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္။မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သံပန္းအျမင့္မ်ား ပိတ္ျခင္းကာျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ထို႔အတူပဲ ေလွခါးခြင္သည္ ကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ လမ္းေလ်ာက္သင္ကာစ ကေလးမ်ားကို အႏၲရာယ္ ရွိေစသည္။ေလွခါးခြင္ ပိတ္သည့္ အတားအစီးတို႔ ကို ျပဳလုပ္တပ္ဆင္သင့္သည္။စာေရးသူသည္ မိမိ ၏ ကေလးမ်ားကို အျမင့္မေၾကာက္ေစ ရန္ေတာ့ အားေပးေလ႔ရွိသည္။ တစ္ခုခု တြယ္တတ္ေနလ်င္ မိမိဉာဏ္ျဖင့္ သင့္သည္ မသင့္သည္ ကို ဆံုးျဖတ္၍ ျပဳျပင္သင့္လ်င္ ျပဳျပင္သည္။ ပိတ္ပင္၍ အစားထိုးသင့္လ်င္ အစားထိုးလဲလွယ္သည္။ နားလည္သည့္ အရြယ္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အႏၲရာယ္ကို ျမင္ေအာင္ ရွင္းျပသည္။ အစားထိုးတတ္လို႔ရမည့္ အရာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းသည္။စာေရးသူအၾကံဉာဏ္ေပးရမည္ဆိုလ်င္ အျမင့္တတ္ျခင္းကို မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေနရာတကာ လိုက္ပိတ္ပင္ရမည္မဆိုပါ။ ကေလးမ်ား အျမင့္ေၾကာက္စိတ္ဝင္၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ အားကိုးစိတ္ ေပ်ာက္ေစတတ္သည္ ဟု ယံုၾကည္သည့္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား၏ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ အက်ိဴးအေၾကာင္း သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။

4. ခန္းစီးႀကိဳး လိုက္ကာ ႀကိဳး

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ စစ္တမ္းအရ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾကားတြင္ ကေလးေပါင္း ၁၇၀၀၀ ခန္းစီးလိုက္ကာ ျဖင့္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ၾကသည္။ ၃၀၀ေက်ာ္သည္ အသက္ရႈ ၾကပ္၍ ေသဆံုးသြားသည္။ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ပထမ ၃ မိနစ္အတြင္း ကယ္တင္မႈ မရွိလွ်င္ ေသဆံုးသြားႏိုင္သည္။ လည္ပင္းႀကိဳးစြပ္၍ ႀကိဳးမိန္႔ခ်သည့္ ေသဒဏ္အျပစ္ေပး ျမင္ကြင္းကို မိဘမ်ား ျမင္ၾကည့္ပါ။ ဒါဆို သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။ ကာကြယ္ပါ။

5. ေရေႏြးအိုး၊ ဆီအိုး၊ ဟင္းအိုး

ဒါကေတာ့ အထူးေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး သို႔ေသာ္လည္း အမွတ္မရွိဆံုးျဖစ္ရပ္ပါ။ ကေလးကေတာ့ ကေလးပါပဲ။ ကေလးအျပစ္မဟုတ္ပါ။မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ဟင္းအိုး ေရေႏြးအိုးတည္ထားၿပီ ဆိုလ်င္ ကေလးကို သတိထားကို ထားသင့္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားထက္ လက္ျမန္သည္ကို သိထားပါ။

6. အခၽြန္အထက္ အကြဲအရွ

ဓါးအခၽြန္ တုတ္ အခၽြန္ ခဲတံ အခၽြန္ မည္သည့္ အခၽြန္မွ် ေပးမေဆာ့သင့္ သလို။ လက္လွမ္းမွီေအာင္လည္းမထားသင့္ပါ။ ေပးကိုင္သည့္ အခါလည္း သတိႀကီးစြာထားပါ။ ေျပး၍ ေခ်ာ္လဲလ်င္ ထိုးမိႏိုင္သလို မ်က္လံုး အတြက္လည္း အႏၲရာယ္ မ်ားသည္။စာေရးသူ၏ အကို ျဖစ္သူငယ္စဥ္က ခဲတံကိုင္၍ ကုတင္ေပၚ ကုန္းတတ္သည္႔ အခါတြင္ မ်က္လံုးသို႔ ထိခိုက္မိဘူးသည့္ သာဓကရွိသည္။စားပြဲ ခံု ရွိ ေထာင့္ အခၽြန္ကအစ လိုအပ္လ်င္ ကပ္ထူ ႏွင့္ တိတ္ျဖင့္ ကပ္ထား သင့္သည္။ပန္းကပ္ ခြက္ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ကေလးမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ မကြဲႏိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္သင့္သည္။ကြဲျမည္စိုးရိမ္၍ လူႀကီးမ်ားကပဲ ခြံ႔ေကြ်း ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္၍ မိမိဘာသာ စားႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးသင့္သည္။

7. ေဆးဝါး

ဘယ္ေျပာေကာင္းမလည္း ကေလးေတြအတြက္ကေတာ့ ေဆးလံုးေတြက သၾကားလံုးပဲ။ ကေလးအားေဆးပဲ ျဖစ္ေနပါေစ လံုးဝကို ကေလး လက္လွမ္းမမွီတဲ႔ ေနရာတြင္ မထားသင့္ပါ။ ၿခြင္းခ်က္မရွိပါ။ထို႔အတူပင္ သန္႔ရွင္းေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား ဆပ္ျပာ အစြန္းခြ်တ္ေဆး ျခင္ေဆး ပိုးသတ္ေဆး ႂကြက္သတ္ေဆး အစရွိသည္တို႔ကို လည္း လက္လမ္းမမွီရာတြင္ ထား၍ ပိတ္သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။

8. ပစၥည္း အေသးေလးမ်ား၊ အစားအေသာက္အေသးေလးမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ အိတ္မ်ား

ပါးစပ္ထဲ ဝင္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္႕ မည့္သည့္ အရြယ္အစား မည္သည့္ ပစၥည္း မဆို ကေလး လက္လွမ္း မွီရေနရာ မွာ မထားပါႏွင့္။အစားေကြ်းလ်င္လည္းသတိႀကီးစြာထားပါ။ သစ္သီးအခ်ိဴ႕သည္ အေစ့မ်ားပါတတ္သလို။ အခ်ိဴ႔ အစားအေသာက္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား ဝါး၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ကို သိထားသင့္သည္။စာေရးသူ၏သမီး အမရာ တုန္းက အေရးေပၚ ကားေခၚရေတာ့မည့္ အေျခအေနထိ ျဖစ္ခဲ႔ဖူးသည္။ ေျမပဲပံုစံ ဂ်ယ္လီ လံုးကို ႏွားေခါက္ေပါက္ထဲထည့္၍ သူ၏ ေမာင္ေလးကို ေနာက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွာေခါင္းထဲ ဝင္သြားေတာ့မွ အေဖကို လာတိုင္သည္။ နႈတ္ခမ္းမ်ား ပင္ ျပာလာၿပီး မိမိသည္ ပါးစပ္ကေန ေလကို မႈတ္ထုတ္မွ ထြက္သြားေလသည္။ အလြန္ ကံႀကီးခဲ႔သည္။ပလပ္စတစ္ အိတ္မ်ားကိုလည္းသတိထားပါ။ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာ လံုးဝမဟုတ္သည့္ အတြက္ ေပးကို မကစားသင့္ပါ။ေခါင္းကိုစြပ္၍ အသက္ရႈၾကပ္ႏိုင္ပါသည္။ လံုးဝသတိထားပါ။ အက်င့္မလုပ္သင့္ပါ။ေနာက္တစ္ခုက ကေလးေတြ ကို ေတြ႕ကရာ ပါးစပ္ထဲ ထည့္လို႔ ဆိုၿပီး အျပစ္မေျပာပါႏွင့္။ ပါးစပ္ထဲ ထည့္တဲ႔ အရြယ္ ပါးစပ္ထဲ ထည့္တာ သဘာဝပါ။ လိုက္မတားပါနဲ႔ သူ႔ရဲ႔ လက္လႈပ္ရွား မႈ ပါးစပ္လႈပ္ရွား မႈ ဆက္စပ္ အလုပ္လုပ္မႈ Occupational development ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေကာင္းပါသည္။ အႏၲရာယ္ ရွိမည့္ ပစၥည္းေတြ သာ ဖယ္ပါ။ အႏၲရာယ္ မရွိေသာ ထည့္ႏိုင္ ကိုင္ႏိုင္ ကိုက္ႏိုင္တဲ႔ ပစၥည္း အ႐ုပ္မ်ားကို အစားထိုးပါ။ သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။စာေရးသူ သမီး အမရာငယ္စဥ္ က ပါးစပ္ထဲထည့္လို႔ အ႐ုပ္က အႏၲရာယ္မရွိေသာ္လည္း မသန္႔ရွင္း၍ ဝမ္းေလွ်ာ ဖူးသည္။ ထိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏ အၾကံေပးပံုတစ္ခုကေတာ့ ကေလးပါးစပ္ထဲထည့္တဲ႔ အခ်ိန္ေနာက္မထည့္ေအာင္ ထည့္မယ္လုပ္တိုင္း လွ်ာကို င႐ုတ္သီးထိပ္ျဖတ္ျဖင့္ တို႔ခိုင္းသည္။ အ႐ုပ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားဖို႔ မေျပာေခ်။ ထိုကဲ႔ သို႔ အၾကံဉာဏ္ေပးတဲ႔ အခ်ိန္မွ စ၍ စာေရးသူသည္ တျခားကေလးဆရာဝန္သာ ေျပာင္းျပလိုက္သည္။ကေလးမ်ား သူ႔သဘာဝႏွင့္သူရွိတတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။

9. မီးခိုးဖမ္းစက္

ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိပ္မက်င့္သံုးေသး။ အမွန္တကယ္ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ လိုအပ္သည္။ျမင္ေယာင္ၾကည့္ရေအာင္ သင္သည္ အိပ္ေမာက်ေနသည္ မီးခိုးနဲ႔ ေညႇာ္ နံ႕ ကို သင္ အိပ္ေနေသာ အခ်ိန္ သိႏိုင္ပါသလား။သိႏိုင္သည္ထား ထို အခ်ိန္ သည္ ေနာက္က်ေနေသာ္လည္းေကာင္း သင္သည္ မီးခိုးေငြ႕ ျဖစ္ အသက္ေသဆံုးေနေလာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဒါသည္ ကေလးမ်ားရွိသည့္ အိမ္တြင္သာ မဟုတ္။ အိမ္တိုင္းတြင္တတ္ထားသင့္သည္။စာေရးသူသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ေတြ မီးခိုးဖမ္းစက္ အျပင္ ကာဗြန္ မိုေနာက္ဆိုဒ္ ဓါတ္ ပါ ဖမ္းသည့္ စက္ တပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႔ အျပင္ အိပ္သည့္ အိပ္ခန္းတြင္လည္း တစ္လံုးတပ္ထားသည္။သတိသည္ ပိုသည္မရွိပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ အိပ္ေနရင္း မီးေလာင္လို႔ မသိလိုက္ပဲ ေသဆံုးသြားသည့္ မ်ားစြာေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ား သင္ ၾကားဖူးမည္ဟု ထင္သည္။

10. ကေလးအိပ္ယာ အေနအထား

ကေလးငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ လသားမ်ား ကို သတိထားသင့္သည္။႐ိုး႐ိုးေလးပဲ စဥ္းသားၾကည့္ပါ။ ကေလးေသးေသးေလးေတြ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ အသက္ရႈၾကပ္ေနသည္ ကို သိႏိုင္ မည္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ လို႕ သင္ထင္ပါသလား။ကေလးမ်ားကို တတ္ႏိုင္လ်င္ မိဘျဖင့္ အိပ္ယာ တစ္ခုထဲေတာင္ ေပးမအိပ္ရပါ။ သီးသန္႔ ေနရာ ပုခတ္တြင္သာ အိပ္ေစသင့္သည္။ ကေလးကို ဖိမိေစနုိင္သည္။သိပ္သည့္ အခါတြင္လည္း ကေလးကို ေက်ာခင္း၍ ပက္လက္သာ လွန္ အိပ္ေစရမွာျဖစ္ၿပီး။ ကေလး ေခါင္းအုံးအပါး အျပား ကို သာ ေခါင္းအံုး အိပ္ေစသင့္သည္။ေစာင္ အပါးတစ္ထည္သာ ျခံဳေစသင့္ၿပီး မည့္သည့္ အ႐ုပ္၊ ခြေခါင္းအံုးမ်ား မထားသင့္ပါ။ ႏွာေခါင္းကို ပိတ္နိင္မည့္ မည္သည့္ အရာမွ် မထားရပါ။မိခင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏို႔၊ ႏို႔ဘူးတိုက္မည္ ဆိုလ်င္လည္း ထိုင္၍ တိုက္ရပါမည္။

11. သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အႏၲရာယ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထဲရွိ ကေလးမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားထက္ မေတာ္တဆ ျဖစ္လွ်င္ နာက်ဥ္ထိခိုက္မႈ နႈန္း ၈၀% ပိုျပင္းထန္သည္ဟု ေလ႔လာမႈမ်ား တြင္ ေတြ႕ထားပါသည္။ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ကေလးအေသးေလးမ်ားကို အေရွ႕ ခန္း တြင္ မိဘျဖင့္ ေပါင္ေပၚတြင္ ခန္႔ခန္႔ႀကီး ေပးထိုင္တတ္ၾကသည္။ကားအတူတူ ေမာင္းသည့္ မိဘမ်ားပင္ ရွိၾကသည္။အလြန္ မိုက္မဲသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ကေလးအငယ္ေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ လသားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ကေလးကားထိုင္ခံု တြင္ သတ္မွတ္ပံုစံျဖင့္သာ ထည္႔၍ စီးနင္းခြင့္ျပဳရသည္။ကေလးအႀကီးမ်ားဆိုရင္လည္း ကား ထိုင္ခံု ခါးပတ္ပတ္ သည့္ အက်င့္ ကို ေလ့က်င့္ေပးသင့္သည္။ အရပ္မမွီေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ထိုင္ခံုမ်ား ရွိသည္။ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈကို မ်က္ႏွာသာမေပးသင့္ေပ။ အႏၲရာယ္ကို အခြင့္အေရးမေပးသင့္ပါ။မျဖစ္ေသးရင္ေတာ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသးေခ်။စက္ဘီး စကိတ္-ကေလးမ်ားကို စက္ဘီးစကိတ္ေပးစီးသည့္ အခါ ကေလးမ်ားအတြက္ ေခါင္းထိခိုက္မႈ ကာကြယ္သည့္ ဦးထုပ္မ်ား ဝတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

12. ဓါတ္ေလွခါး စက္ေလွခါး

ဓါတ္ေလွခါးတတ္သည့္ အခါ မည္သည့္ အခါမွ် ကေလးကို အရင္ေပးဝင္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ လူႀကီးျဖင့္ အတူတကြဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း လူႀကီးက တံခါးကို ကိုင္ထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္သင့္သည္။ ကေလးပါသြားႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္ ကေလးတြန္းလွည္းၿဖင္႔ တံခါးကို ခံျခင္း လွမ္းဖြင့္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ကေလးထိခိုက္သြားႏိုင္သည္။စက္ေလွခါးတတ္သည့္ အခါတြင္လည္း ကေလးမ်ားကို မည္သည့္ အခါမွ တစ္ေယာက္ထဲ စီးေစျခင္း။ ေဆာ့ေစျခင္း။ ေဘးဘက္ကို အလြန္ကပ္ေနေစျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ကေလးမ်ားကို လက္ေသခ်ာ ကိုင္ထားျခင္း ဆံုးမထားျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ကေလးတြန္းလွည္းျဖင့္ စက္ေလွခါးစီးျခင္း လံုးဝ မလုပ္ရပါ။ အထက္ပါ အႏၲရာယ္မ်ားကို အေသးစိတ္သိခ်င္လွ်င္ youtube တြင္ Kids escalators incident / kids elevator incident အစရွိသည္တို႔ရွာၾကည့္ပါ။

13. ပံုးမ်ားတြင္ ဝင္ပံုးျခင္း

တူတူပုန္းတိုင္းဆိုတာ ကေလးေတြ အႀကိဳက္ပါ။ ကေလးမ်ားဝင္ႏိုင္သည့္ ပံုးအႀကီးမ်ားကို သတိထားပါ။အဖံုးမ်ားအား ဖြက္ ထားပါ။ ကေလးမ်ားအသက္ရႈၾကပ္သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။အထက္ ပါ အခ်က္မ်ားကေတာ့ စာေရးသူတို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒ ႏွင့္ပါ တင္းၾကပ္ထားသည့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္မႈ ေတြကို စာေရးသူ သင္တန္းမွ ရရွိသည့္ အခ်က္လက္အလက္မ်ားကို ဗဟုသုတရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ျပန္လည္ေဝမွ် လိုက္ပါသည္။ဗဟုသုတ ရရွိ၍ ပန္းကေလးမ်ား ရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရင္ပဲ စာေရးသူ ေရးရက်ိဴး နပ္ပါၿပီ။ မိဘမ်ား မိမိ၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေလးမ်ားကို ေဘးမသီ ရန္မခပဲ ျပဳစု ပ်ိဴးေထာင္းႏိုင္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ႔ မိသားစု ေလးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ လို႔ ဆုေတာင္းရင္း

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Credit-Naing Ayar

Comments are closed.