ဒုတိယ ဘာျမဴဒါၾတိဂံ ရဲ႕ လွ်ဳိ႔၀ွက္နက္နဲေသာ ဒ႑ာရီမ်ား

ဒုတိယ ဘာျမဴဒါၾတိဂံ ရဲ႕ လွ်ဳိ႔၀ွက္နက္နဲေသာ ဒ႑ာရီမ်ား

ဒီပင္လယ္ကေတာ့ သေဘာၤနစ္ျမဳပ္ျခင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ေရသတၱဝါဆန္းၾကီးျမင္ေတြ႕ျခင္းမ်ားနွင့္ ပေဟဠိျဖစ္ဖြယ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈေတြနဲ႕ ျပည့္နွက္ေနေသာ ပစိဖိတ္ ဘာျမဴဒါ ၾတိဂံပါပဲ။

Kublai Khan (ကူဗလုိင္ခန္) ကေတာ့ အဲဒါေတြ လာေနတာကို မျမင္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၂၈၁ခုနွစ္ မုန္တိုင္း၂ခုကေတာ့ ဂ်ပန္ကို မြန္ဂိုတပ္ေတြသိမ္းပိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အံ့ဖြယ္ေလျပင္းေတြဟာ စစ္သားအေယာက္ ၄၀၀၀၀ သယ္ေဆာင္လာေသာ မြန္ဂိုေရတပ္သေဘာၤအစီး ၉၀၀ ကုိနစ္ျမဳပ္ေစခဲ့တယ္ လုိ႔ဆုိတယ္။ အဲဒီေရတပ္ဟာ ကုန္းတြင္းပိုင္းတရုတ္ျပည္မွ ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ခုခံသူေတြကို အနိုင္ယူရန္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ကူဗလုိင္ခန္ က သူ႕ရဲ႕ မွတ္တမ္းထဲမွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ကူဗလုိင္ခန္ ရဲ႕ တပ္ေတြဟာ ရက္ေပါင္း ၅၀ ၾကာျပီးေနာက္ မဆုတ္သာမတိုးသာ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္ လုိ႔ အေစာဆုံးေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ကူဗလုိင္ခန္ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

မေကာင္းဆိုးဝါး ပင္လယ္

မၾကာေသးခင္က သိပၸံနည္းက် ေလ့လာမႈေတြြအရေတာ့ တုိင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ ခမ္း၏ ပင္မေရတပ္ ဂ်ပန္ေရပုိင္နက္ထဲသို႔ မေရာက္ရွိခင္ ခမ္း၏ တပ္စြယ္ျဖစ္တဲ့ ေတာင္ဘက္ေရတပ္ေတြကို သုတ္သင္ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။

သိမ္းပိုက္က်ဴးေက်ာ္မႈသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္အက်ဆံုး အဓိကကၽြန္းဆြယ္ ႏွင့္ နဂါးၾတိဂံဟု လူသိမ်ားေသာ ေျမာက္ဘက္အစြြန္ရွိ က်ဴရႈ ကို အဓိကပစ္မွတ္ထားခဲ့တယ္။ ထိုဧရိယာသည္ ဂ်ပန္ မိရကဲ ကၽြန္း ကေန ဘြန္းနင္းကၽြန္းမွ ေတာင္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ထိ ရွိခဲ့တယ္။ မေကာင္းဆိုးဝါးပင္လယ္၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းသည္ ထိုင္ဝမ္ကေန မိရကဲ ထိျဖစ္တယ္။ ၾတိဂံ၏ အပိုင္းအမ်ားစုသည္ ဂ်ပန္ေတာင္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ကို လႊမ္္းျခံဳထားသည္။

လူူအမ်ားစုသည္ မေကာင္းဆိုးဝါး ပင္လယ္ကို ထိုေနရာမွာျဖစ္ပြားေသာ ထူးဆန္းေသာျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘာျမဴဒါၾတိဂံနွင့္ နိႈင္းယွဥ္ၾကတယ္။

Kublai Khan ၏ တုိင္ဖြန္းကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ လာတာျဖစ္နိုင္ျပီး ခမ္းေရတပ္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ဒ႑ာရီေန႔တစ္ေန႔အျဖစ္ က်န္ရစ္ေနဆဲပါပဲ။ ခမ္းသာ အနိုင္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္သည္ ယေန႔မွာ အလြန္ကြဲျပားျခားနားေသာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွတ္တမ္းေတြနဲ႔ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ကုိ ေလ့လာစစ္ေၾကာမိၿပီး ဒီေနရာကုိ
Dragon’s Triangle  လုိ႔ အမည္ေပးလုိက္ၾကတယ္။ ေနာက္ထပ္ လူသိမ်ားတဲ့ အမည္နာမ တစ္ခု က Devil’s Sea တဲ့။

နဂါးၾတိဂံ၏ ဒ႑ာရီဇာတ္လမ္းကေတာ့ ၁၈၀၀ နွစ္ေတြထိ ကူးေျပာင္းလာခဲ့တယ္။ သေဘာၤသားေတြက မေကာင္းဆုိးဝါးပင္လယ္ထဲသို႔ သေဘာၤတစ္စီးကို ရြက္လႊင့္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ထုိသေဘာၤ၏ မူလအစ သို႔မဟုတ္ ဘာေၾကာင့္ ဂ်ပန္သေဘာၤသားေတြ ထုိအေၾကာင္းကို နွစ္ေတြၾကာေအာင္ အစြဲၾကီးေနၾကသလဲဆုိတာကိုေတာ့ ဘယ္သူကမွ မသိၾကပါဘူး။

၁၉၄၄တြင္ ဂ်ပန္ေလယာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္သည္ အေမရိကန္တပ္ေတြနဲ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စစ္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုရခဲ့ပါတယ္။

တုိရွီအခီလမ္ က သူ ေလတပ္စစ္ပြဲအတြင္း မေကာင္းဆိုးဝါးပင္လယ္ကို ျဖတ္သန္းစဥ္ သူသည္ ၾကီးမားေသာ ပင္လယ္ သတၱဝါဆန္းၾကီးတစ္ေကာင္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့တယ္ လုိ႔ဆိုတယ္။ သူက ၄င္းေျမြနဂါးနဲ႕တူေသာ သတၱဝါဆန္းၾကီးသည္ ေရထဲတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ကူးခတ္ေနကာ ဦးေခါင္းကို ေလထဲတြင္ေျမွာက္ေနခဲ့တယ္။ ထိုေျမြနဂါးၾကီးမွာ ၾကီးမားေသာ ၾတိဂံပံုေတာင္ပံ၂ခုရွိျပီး ၄င္းတို႔က ေရထဲတြင္ ကူးခတ္နိုင္ေအာင္ ကူညီေပးတယ္။ ထုိသတၱဝါသည္ ေပ၁၅၀ ေလာက္ရွည္တယ္။

တျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမရွိပဲ အေစာဆုံး နယ္ေျမသစ္ရွာေဖြခဲ့သူ ကူဗလုိင္ခန္ ရဲ႕ ဇာတာတ္လမ္းသည္ ဖမ္းစားဖြယ္ဒ႑ာရီပံုျပင္တစ္ပုဒ္သဖြယ္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။

နဂါးၾတိဂံပံုျပင္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၅၂တြင္ ဂ်ပန္တို႔က ဘြန္းနင္းကၽြန္းမ်ားအနီး သေဘာၤေပ်ာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ နဂါးၾတိဂံသုိ႔ သေဘာၤတစ္စင္းေစလႊတ္ခဲ့တယ္။

ကိုင္ယိုမာရု နံပါတ္၅သေဘာၤသည္ ဘြန္းနင္းကၽြန္းမ်ားပတ္ပတ္လည္ေနရာကို စစ္ေဆးၾကည့္ရန္ ဂ်ပန္ေရအာဏာပိုင္မ်ားက ေစလႊတ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ၄င္းသည္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးဆံုးရႈံးကာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့တယ္။

ပထမေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဘာေၾကာင့္ သေဘာၤ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသလဲဆုိတာ မရွင္းလင္းနိုင္ခဲ့ပါဘူး။ မေကာင္းဆုိးဝါးပင္လယ္၏ ဒ႑ာရီေတြက ဆက္လက္ထင္ရွားေနခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္အာဏာပိုင္ေတြက သေဘာၤေတြကို ထိုေနရာအား ျဖတ္သန္းခြင့္ ပိ္တ္ပင္ထားခဲ့တယ္။ ထိုသုေတသနသေဘာၤ ထိုေနရာသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ ေရေအာက္မီးေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့တယ္လုိ႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ေရက အလြန္ပူလာျပီး ေဖာ့အားေလ်ာ့က်ကာ ရုတ္တရပ္ သေဘာၤနစ္ျမဳပ္သြားခဲ့တယ္။ သေဘာၤတြင္ပါဝင္ေသာသူေတြသည္လည္း လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အခြင့္ေရးမရခဲ့ပါဘူး ။ ထုိေနရာကိုေတာ့ နစ္ျမဳပ္ျပီးကတည္းက နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သေဘာၤျဖတ္သန္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့တယ္။

မ်ားစြာေသာ ဒ႑ာရီမ်ားကို သိပၸံနည္းက် ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ခဲ့ေသာ္လညး္ မေကာင္းဆိုးဝါးပင္လယ္၏ ဒ႑ာရီတခ်ိဳ႕ကေတာ့  မွန္ေနခဲ့တယ္။

Kublai Khan ၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကေတာ့ ဂ်ပန္ေရပိုင္နက္ထဲသို႔ တုိင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚတဲ့ အခိုက္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ထုိအခ်ိန္က မိုးေလဝသၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ မထုတ္ျပန္နိုင္ေသးသည့္ ၁၂၈၁ ခုနွစ္တြင္ျဖစ္တယ္။ ၁၉၅၂ ခုနွစ္မွာေတာ့ မီးေတာင္ပညာရွင္ေတြကလည္း ေရေအာက္မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈက သေဘာၤေတြကို နစ္ျမဳပ္ေစနို္င္တယ္ဆုိတာ နားမလည္ေသးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။

အမွန္ကေတာ့ မေကာင္းဆိုးဝါးပင္လယ္သည္ ကမာၻ၏ လႈပ္ရွားေနေသာ ေဒသ အပိုင္းတစ္ပုိင္းျဖစ္တယ္။ ထိုေဒသသည္ မ်ားစြာေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ နွင့္ ေက်ာက္သားေက်ာက္စိုင္မ်ား ေရြ႕လ်ားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္။ ၁၀၀ဘီစီေလာက္က တရုတ္လူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ထုိေနရာတြင္ ၾကီးမားေသာ နဂါးၾကီးတစ္ေကာင္ ေနထိုင္တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ျဖတ္သန္းသြားလာဖို႔ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရုိးရွင္းေသာ တုိက္ဆုိင္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္။

ယေန႔ေခတ္သေဘာၤေတြကေတာ့ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းခ်က္ေတြနွင့္ ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္သားအေရြ႕အားေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာနိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုေဒသအတြင္း ေလေၾကာင္းနွင့္ ေရေၾကာင္းျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမ်ားအတြက္ ပိုမို လံုျခံဳလာပါျပီ။ ယခုေတာ့ တခါက ေရွးေဟာင္းနဂါးၾကီးနွင့္ သူတို႔ျမင္ေတြ႕မႈေတြကို လက္ေတြ႕ရွင္းမျပနိုင္ေသာ လူေတြရဲ႕ ဒ႑ာရီပံုျပင္ရွည္ေတြကို အဆံုးသတ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.