အစားမွား၊ ေဆးမွား၊ ေရယုန္၊ ၀ဲစို ၀ဲေျခာက္၊ အစာအိမ္ အခ်ဥ္ေပါက္တို႕အတြက္ ျမန္မာနည္းစြမ္း

အစားမွား၊ ေဆးမွား၊ ေရယုန္၊ ၀ဲစို ၀ဲေျခာက္၊ အစာအိမ္ အခ်ဥ္ေပါက္တို႕အတြက္ ျမန္မာနည္းစြမ္း

ျမန္မာ့ေဆးဖက္ဝင္ ႏြားေျမရင္းပင္ (ေခၚ) ဝက္ျမက္ညိဳပင္

ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ ႏြားေျမရင္းသည္ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ရွိ၏။ ဖန္၏။ ေအး၏။ သလိပ္ကို ေၾကေစသည္။သည္းေျခနာ၊ အဖ်ားေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါ တို႔ကို ေပ်ာက္ကင္း ေစ၏။ ႏႈတ္မၿမိန္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ ပူေလာင္ျခင္း၊ ပန္းနာ ရင္က်ပ္မ်ား ကင္းေဝးေစႏိုင္၏။ ေခြၽးထြက္ေစတတ္ေသာ၊ ဆီး႐ႊင္ေစတတ္ေသာ၊ ဓာတ္ခ်ဳပ္ေစတတ္ေသာ အစြမ္းသတၱိ မ်ားရွိ၏။

ဥျမစ္ေခါင္း အသုံးျပဳပုံ

 • ၁။ ႏြားေျမရင္း ေခါင္းကို သလိပ္ပုပ္ေရာဂါ၊ ဆီးပုပ္ေရာဂါတို႔၌ သုံး၏။
 • ၂။ ႏြားေျမရင္း ေခါင္းကို ေသြး၍ လွ်ာကို ပြတ္ေပးပါက လွ်ာရင္းတြင္ ရွိေသာ အဖုအပိမ့္ မ်ားေပ်ာက္၏။
 • ၃။ ႏြားေျမရင္းကို လွ်ာပြတ္ေဆးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သူငယ္နာေဆး အျဖစ္လည္းေကာင္း သုံး၏။
 • ၄။ ႏြားေျမရင္း ေခါင္းကို ေသြးလိမ္းက ကိုယ္လက္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ယားယံျခင္းႏွင့္ ႏူနာ ျဖစ္စေရာဂါ ေရယုန္၊ ဝဲစို ဝဲေျခာက္ ေရာဂါ တို႔ ေပ်ာက္၏။
 • ၅။ ႏြားေျမရင္း ေခါင္းကို ေသြး၍ ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ပါက အဆိပ္ေရာဂါ၊ အစားမွား၊ ေဆးမွား ေရာဂါ တို႔ကို ေပ်ာက္ေစ၏။
 • ၆။ ေႁမြႏွင့္ ဂ်က္ကိုက္ျခင္းအတြက္ ႏြားေျမရင္းေခါင္းကို ေသြး၍ တိုက္ျခင္းလိမ္းျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္၏။
 • ၇။ ႏြားေျမရင္းေခါင္းကို ေသြးေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အစာအိမ္ အခ်ဥ္ေပါက္ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္၏။
 • ၈။ ႏြားေျမရင္းေခါင္းကို ေသြးကာ သူငယ္စာ ငွက္ေပ်ာသီးတြင္ သုတ္လိမ္း၍ မီးကင္ၿပီး ကေလးမ်ားအား ေကြၽးပါက သူငယ္နာ တက္ျခင္း၊ မ်က္ျဖဴလန္ျခင္းႏွင့္ ေႁမြကင္းကိုက္၍ အဆိပ္တက္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္၏။
 • ၉။ ႏြားေျမရင္းကို ျပဳတ္ေသာက္ပါက ေညာင္းက် ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။
 • ၁၀။ ဥပသကာႏွင့္ ျပဳတ္ေသာက္ပါက ဆစ္ဖလစ္ ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။
 • ၁၁။ ႏြားေျမရင္းကို ေသြးေသာက္ပါက ေအာ့အန္ျခင္း ေပ်ာက္၏။ အမႈန႔္ကို ေသာက္က ကင္းဆိပ္ က်ဆင္းေစ၏။
 • ၁၂။ အခြၽဲအက်ိမ်ားကို က်ဆင္း၍ ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးစေသြးနႏွင့္ ဝမ္းသြားျခင္းတို႔အတြက္ ႏြားႏို႔၊ ေရႏွင့္ ႏြားေျမရင္း တို႔ကို ထည့္က်ိဳ၍ ႏို႔သက္သက္ က်န္ေသာအခါမွ ေသာက္ပါက ေရာဂါေပ်ာက္၏။

Credit – ျမန္မာ့ေဆးဖက္ဝင္ အပင္မ်ား

ေဆးဖက္ဝင္ ႏြားျမက္ရင္းပင္

ႏြားျမက္ရင္းကို ေသြး၍ လွ်ာကို ပြတ္ေပးပါက လွ်ာ၌ ရွိေသာ အဖုအပိမ့္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း ေစသည္။ ႏြားျမက္ရင္းကို လွ်ာပြတ္ေဆး၊ သူငယ္နာ ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ ႏြားျမက္ရင္းကို ေသြးကာ သူငယ္စာ ငွက္ေပ်ာသီးတြင္သုတ္လိမ္း၍ မီးကင္ၿပီး ကေလးမ်ားအား ေကြၽးပါက သူငယ္နာတက္ျခင္း၊ မ်က္ျဖဴလန္ျခင္းႏွင့္ သာမာန္ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱဝါမ်ားေၾကာင့္ အဆိပ္ တက္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္း ေစသည္။

ႏြားျမက္ရင္း ေသြးရည္ ေကာ္ဖီဇြန္း ၁ ဇြန္း ေသာက္ပါက ေအာ့အန္ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္း ေစသည္။ ႏြားျမက္ရင္းေခါင္းကို ေသြး၍ ဆား အနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ပါက အစာမွားျခင္း၊ ေဆးမွားျခင္းတို႔ကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္။ ႏြားျမက္ရင္း ေခါင္းကို ေသြး၍ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အစာအိမ္အခ်ဥ္ေပါက္ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ ႏြားျမက္ရင္းေခါင္းကို ေသြးလိမ္းပါက ကိုယ္လက္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ယားယံျခင္းႏွင့္ ႏူနာျဖစ္စ ေရာဂါ၊ ေရယုန္၊ ဝဲစို၊ ဝဲေျခာက္ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။

(ေရႀကိဳက္ပင္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေရစပ္၊ ကမ္းစပ္တို႔တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္သည္။အပင္သည္ အပင္ငယ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အျမင့္ ၃ ေပခန႔္ ရွိသည္။ ပင္စည္ သုံးေျမာင့္ပုံရွိ၍ ေခါင္းပြပုံ ျဖစ္ၿပီး ေသးငယ္ ေျပာင္ေခ်ာသည္။ တပင္တည္းကဲ့သို႔ စုၿပဳံ၍ ေဖာ္ျပပါပုံအတိုင္း ေပါက္သည္။ မွတ္စု)

Source – Mg Mandalay

Comments are closed.